Друштво инжењера У Зрењанину

Организује

С И М П О З И Ј У М „Наука у привреди и друштву“

Програм Симпозијума
1. Промоција Научно-стручног часописа ДИТ ( Друштво, Истраживање, Технологије) бројева 39. и јубиларног 40.
2. Округли сто „ Улога и значај истраживања и науке у зрењанинском окружењу“
Теме:
- Истраживачки и научни потенцијали: институције, истраживачи, сарадници, млади
- Анализа актуелних активности: научно-стручни скупови, часописи, научни, развојни и стручни пројекти (међународни и домаћи)
- Нека искуства и модели из других средина
- Предлози за побољшање и увећање доприноса и ангажовања научно истраживачких капацитета у функцији развоја зрењанинске привреде и друштва
- Закључци

У раду симпозијума учестоваће истакнути истраживачи и научни радници из Зрењанина и гости по позиву.
Место одржавања: Зрењанин, свечана сала Скупштине Града
Датум и време: четвртак, 02.11.2023. год. од 17 часова

Поштовани/а
Друштво инжењера у Зрењанину Вас позива да присуствујете и будете учесник нашег симпозијума.