Дипломирани инжењер Миле Узелац је рођен 1927. године у Банатском Карађорђеву, Зрењанин. Године 1940. уписао је Мушку занатску школу у Вршцу.
Након припремног курса прешао је у Средњу техничку школу у Зрењанину коју је завршио 1945. године. Уписао је студије грађевине, и уз непрекидан рад, дипломирао је на Грађевинском факултету у Београду. Поред грађевинарства посебно је био заинтересован за феномен организације производних система. Из тих разлога уписао је и дипломирао и на Факултету организационих наука у Београду. Стручна усавршавања имао је у областима „Преднапрегнути бетон“ и „Технике мрежног планирања“. Завршио је такође и Школу за привредну кибернетику у Београду.
Своју професионалну каријеру отпочео је 1950. године у Грађевинском предузећу „Пионир“ које је било претходник Грађевинско индустријског комбината „Банат“ у Зрењанину. У овом предузећу провео је читав свој радни век све до 1990. године када је отишао у пензију. У току своје изузетно богате каријере у области грађевинарства инжењер Миле Узелац учестовао је у реализацији великог броја објеката. Отпочео је са изградњом Скробаре и Топлане у зрењанинској Шећерани. Самостално је, као шеф градилишта, извео и први мост од пренапрегнутог бетона у Југославији, на путу Зрењанин-Београд, код Ченте. Такође самостално, као шеф градилишта, реализовао је надвожњак код Фабрике станице у Зрењанину, млин и силос у „Житопродукту“ у Зрењанину, мост Мужља- Зрењанин и мост код СУП-а у Зрењанину. Објекат кога је такође самостално градио била је и „Шећерана“ у Новој Црњи.
Инжењер Миле Узелац је најдуже времена провео на функцији Главног инжењера оперативних послова. Ту је индиректно водио послове, вршио контролу квалитета, правио глобалне планове и технолошке концепције са стручним тимовима. Псле 1971. године изабран је за руководиоца Сектора за развој и иновације. У то време ГИК „Банат“ је градио пуно објеката у иностранству, у Немачкој. Била је то прилика да се упозна њихова технологија градње и организације снадбевања репро-материјалом и да се та искуства примене у нашој земљи. У својој фирми успешно је увео и применио велики број иновација. У току читавог радног века инжењер Миле Узелац је био распоређиван на послове где је „горело“ и он је то успешно санирао.
Поред вредних резултата у области грађевинарства Миле Узелац је успешно обављао и читав низ других послова.Први је у овој области увео систем микрофилмовања при обради техничке документације. У информациони систем фирме увео је „повратну спрегу“. Направио је систем вредновања рада службеника у администрацији. Био је више пута предавач на стручним семинарима у области грађевинарства. За Историјски архив у Зрењанину написао је Монографију ГИК-а „Банат“ и документацију о изграђеним мостовима. За Матицу српску у Новом Саду направио је монографију „Прва послератна генерација грађевинских техничара“ а за Институт управљања при Факултету политичких наука у Београду „ Методологију управљања у грађевинарству“.
За успешан инжењерски и стручни рад Миле Узелац је добио и значајна признања. Добитник је већег броја награда и пет плакета. Године 1958. добио је Медаљу рада.А за 1977. добитник је највећег признања - Ордена рада.
За изузетан допринос развоју инжењерске струке Друштво инжењера Зрењанина са великим задовољством. данас, проглашава Дипломираног инжењера МИЛУ УЗЕЛЦА за ИНЖЕЊЕРСКУ ЛЕГЕНДУ ЗРЕЊАНИНА.
У Зрењанину, 27. фебруара 2018. године