Дипл.инг. Драган Баста је родјен 4.10.1946. године.Основно и средње образовање завршио је у Зрењанину.Машински факултет студирао је у Београду где је и дипломирао 1970.године. Специјализацију из области заваривања обавио је 1975. године.Стручни испит за пројектовање и извођење инвестиционих радова положио је 1977.године
Након дипломирања године 1971. запослио се компанији Нафтагас у Зрењанину у у њој провео свој читав радни век.После проправничког стажа ради као инжењер на изградњи а од 1972. до 1974. године био је технолог на пословима одржавања нафтне опреме.Послове пројектанта обавља од 1975. године.Као технички руководилац формирао је изузетно квалитетан тим инжењера који је имао у оквиру одржавања опреме веома значајне резултате.Функцију директора ООУР-а обављао је од 1982. до 1990. године.На функцији комерцијалног директора Нафтагас система провео је десет година. Након 2000.те године обавља функције дирактора ОД „Рударски сервис“ и „Технички сервис“ све до 2011.те године када одлази у пензију.
Драган Баста је имао изузетно богату инжењерску каријеру. У току свог стручног инжењерског рада обављао послове пројектовања опреме и технологије одржавања.Такође се бавио и инвестиционом изградњом у области нафтне привреде. Водио је изградњу сабирне станице за нафту у Келебији, реконструкцију компресорске станице на Тиви, изградњу гасовода Госпођинци - Банатски Двор.И у грађевинарству је водио изградњу низа објеката: производне хале у кругу погона Нафтагас одржавања( грађене су у периоду од 1982. д0 1990. годин), хотел на мору у Бечићима као и преко 150 станова за раднике Нафтагаса. Међутим, најзначајније резултате Драган Баста је пости- гао у области руковођења и инжењерско менађжерских послова.По томе, несумњиво, спада у најуспешније привреднике Зрењанина.
Драган Баста је поред резултата у области инжењерства изузетан допринос дао и као друштвени радник.Од 1986. до 2000. те године био је у руководству Рукометног клуба „Пролетер-Нафтагас“. У периоду када је он био његов председник клуб је два пута био шампион државе и вицешампион Европе.
Због свега што је наведено Друштво инжењера Зрењанина је са пуно разлога Драгана Басту, дипломираног инжењера машинства прогласило за „Инжењерску легенду Зрењанина“.